Częste pytania

Czy poradzę sobie sam bez fachowego pełnomocnika w mojej sprawie karnej, rozwodowej, o zapłatę? Czy adwokat lub radca prawny jest potrzebny do prowadzenia sprawy w Sądzie?

Na to pytanie odpowiadamy zawsze w ten sam sposób: skorzystaj z porady prawnej adwokata, aby dowiedzieć się, czy Twoja sprawa nie jest bardziej skomplikowana niż się wydawało, czy wymaga pomocy fachowego pełnomocnika we wszystkich jej etapach, a może tylko pomocy w zredagowaniu pisma. Mając jasność, co może Cię czekać w Sądzie, sam najlepiej zdecydujesz, czy adwokat okaże się tylko pomocny, czy niezbędny. Zaoszczędzisz czas, nerwy i pieniądze.

Boję się i iść do wybranego adwokata po szczerą poradę w sprawie rozwodu, gdyż obawiam się, że żona później pójdzie do tego samego i dowie się o mojej zdradzie.

Adwokat odmówi prowadzenia sprawy o rozwód Pańskiej żonie, jak tylko się zorientuje , że udzielał już porady w tej samej sprawie przeciwnej stronie. Poza tym adwokat nie udzieli osobie trzeciej informacji uzyskanych w trakcie porady. Adwokata w odróżnieniu od prawników niezrzeszonych w korporacjach obowiązuje tajemnica adwokacka i kodeks etyki adwokackiej.

Moja sprawa karna skończyła się wyrokiem i karą pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ponownie mam kłopoty i Sąd może mi zarządzić wykonanie tej kary. Nie chcę iść do więzienia. Co dalej robić?

Skonsultować z adwokatem, jakie jest faktyczne ryzyko zarządzenia kary i jakie są szanse na zamianę tej kary na inną karę wolnościową, ewentualnie na odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Mieszkaliśmy z mężem w Gorzowie Wlkp. Mąż wyprowadził się do Szczecina do innej kobiety. Do jakiego sądu powinnam złożyć pozew o rozwód?

Przepisy szczegółowo określają właściwość sądu w zależności od konkretnych okoliczności sprawy i rodzaju sprawy. W tym wypadku pozew rozwodowy należy skierować do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., gdyż w sprawach rozwodowych właściwy jest Sąd Okręgowy ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, o ile jeden z małżonków nadal tam przebywa.

Brat napisał testament, zapisując wszystko swojej konkubinie, mimo że ja miałem dostać cały spadek, gdyż nie mieliśmy innej rodziny. Jaki zachowek będzie mi się należał?

Niestety, po bracie nie przysługuje zachowek.

Co to są opłaty sądowe?

W sprawach cywilnych niektóre pisma podlegają t.zw. opłacie sądowej. Co do zasady opłatę sądową należy uiścić wraz z pismem wszczynającym postępowanie cywilne, choć są liczne wyjątki od tej reguły np. strona wnosząca pozew o alimenty na jej rzecz nie ma obowiązku uiszczenia opłaty sądowej wraz z wniesieniem pozwu. W sprawach o zapłatę opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, chyba że chodzi o postępowanie odrębne. Minimalna opłata sądowa wynosi 30 zł. W niektórych sprawach opłaty są stałe, niezależne od wartości przedmiotu sporu. Przykładowo opłata od pozwu rozwodowego wynosi 600 zł, od wniosku w sprawie o władzę rodzicielską, gdy nie była wcześniej ustalona w rozwodzie - 40 zł, od wniosku o dział spadku, połączony ze zniesieniem współwłasności 1000 zł.

Radca prawny czy adwokat? Kogo wybrać na pełnomocnika i obrońcę w sądzie?

Skojarzenie, że obrońcą w sprawie karnej będzie adwokat nasuwa się w sposób nieunikniony, gdyż do tej pory tylko adwokaci jako jedyni wśród prawników mogli pełnić funkcję obrońcy. Dopiero w związku ze świeżą nowelizacją prawa, od lipca 2015 r. radca prawny, choć nie w każdym przypadku, będzie mógł występować jako obrońca w sprawach karnych.

Przepisy wprowadzające możliwość występowania radcy prawnego w charakterze obrońcy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Podstawą wniesionej skargi były m.in. odmienność zasad etyki funkcjonujących u radców prawnych i u adwokatów, naruszenie prawa do należytej obrony sprawowanej przez obrońcę wykonującego wolny – niezależny - zawód, a tym samym naruszenie prawa do niezawisłego sądu.

Do niedawna radca prawny nie mógł też występować jako pełnomocnik w sprawach spadkowych i rodzinnych np. o alimenty, władzę rodzicielską lub o rozwód, podczas gdy adwokaci zajmowali się tymi sprawami od powstania tego zawodu w Polsce. Obecnie we wszystkich sprawach cywilnych zarówno radca prawny jak i adwokat może występować jako pełnomocnik.

Wybór pełnomocnika i obrońcy do Twojej sprawy należy do Ciebie.

Czy po ostatnich rewolucyjnych zmianach przepisów procedury karnej potrzebny mi obrońca w sprawie karnej?

Uważamy, że w sprawach karnych prowadzonych według przepisów obowiązujących po 15 lipca 2015r. obrońca jest jeszcze bardziej potrzebny oskarżonemu. Sędzia ma się stać bezstronnym arbitrem rozsądzającym spór pomiędzy prokuratorem a oskarżonym. Zasada ta zmusza do większej aktywności prokuratora ale też i oskarżonego. W konsekwencji oskarżony sam będzie teraz musiał przeprowadzać dowody na swoją obronę i wnioskować o dopuszczenie takich dowodów, gdyż Sąd z własnej inicjatywy już tego nie zrobi. Apelacja od wyroku będzie musiała zawierać określone minimum i nie wystarczy już napisać tylko, że wyrok się nie podoba, aby Sąd zajął się sprawą, jak było to do tej pory. Zresztą ustawodawca chyba sam zdawał sobie sprawę, że prowadzenie procesu będzie obecnie trudniejsze, ułatwiając oskarżonemu uzyskanie obrońcy z urzędu. Poza tym poszerzyły się możliwości dogadania się z prokuratorem co do kary, przedłożenia takiego porozumienia do akceptacji Sądu i uzyskania niższej kary lub nawet uniknięcia odpowiedzialności karnej bez przeprowadzania całego postępowania. W takich przypadkach doświadczenie adwokata może okazać się bezcenne i to już na wczesnym etapie postępowania karnego.