Usługi

Porady prawne, opinie, wzory umów, projekty pism procesowych, pozwy, pisma odwoławcze jak zażalenie, apelacja, kasacja, skarga kasacyjna i inne, negocjacje, mediacja, stała obsługa prawna, reprezentowanie i obrona klienta we wszystkich etapach w postępowaniu sądowym i prokuratorskim w zakresie następujących dziedzin prawa:

Prawo karne:

 • z zakresu Kodeksu Karnego, Kodeksu Karnego Skarbowego (KKS), Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i przepisów karnych innych ustaw, obrona oskarżonych i reprezentowanie pokrzywdzonych,
 • postępowanie przygotowawcze, sprawy aresztowe,
 • postępowanie w sprawach wykroczeń,
 • postępowanie wykonawcze (o odroczenie, zawieszenie wykonania kary, o przerwę, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zamianę kary).

Prawo rodzinne:

 • postępowanie w sprawach między rodzicami i dziećmi,
 • postępowanie w sprawach rodzinnych (adopcja, władza rodzicielska, alimenty, kontakty, opieka nad dzieckiem),
 • prawo małżeńskie, postępowanie w sprawach między małżonkami np. o rozwód i separację,
 • małżeńskie prawo majątkowe, podziały majątku.

Prawo cywilne:

 • postępowanie cywilne,
 • prawo rzeczowe,
 • prawo nieruchomości i hipoteki,
 • zobowiązania, umowy,
 • prawo spadkowe i postępowanie spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, umowy o spadek),
 • prawo konsumenckie,
 • prawo spółdzielcze,
 • prawo telekomunikacyjne,
 • prawo lotnicze,
 • prawo bankowe.

Prawo upadłościowe, upadłość konsumencka i przedsiębiorców.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Prawo gospodarcze i postępowanie rejestrowe.

Negocjacje.

Mediacja.